JK - účetnictví a daně

Hledáte externí účetní firmu, které byste mohli svěřit kompletní vedení účetnictví, zpracování mezd, personalistiku a která by se zodpovědně starala o Vaše daňové povinnosti?

Přesně tyto služby Vám můžeme nabídnout.

Profesionálně, zodpovědně, flexibilně a za výborných cenových podmínek. Jsme malá účetní firma. V našich cenách se nepromítají vysoké režijní náklady.

Pro každého umíme připravit cenově zajímavou nabídku. Pro fyzické i právnické osoby.

Pro Vaší spokojenost uděláme maximum.

Účetnictví zpracováváme v SW ABRA FlexiBee. Ke svým datům máte stálý přístup odkudkoliv a kdykoliv přes internet.

Vaše data jsou bezpečně uložena na serverech.

Zajišťujeme svoz i odvoz dokladů, pracujeme po celé ČR.

 

 

 

Daňový kalendář

Kdy zaplatit DPH, daň z příjmů, nebo ostatní platby daní a pojistného? Termíny pro daňové povinnosti najdete zde. Kromě nich byste také měli znát pravidla "liberační lhůty", která připouští mírné zpoždění bez následků.

Daňový termínový kalendář

 

Leden 2015

8.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2014
9.1. Spotřební daně platba daně za 11/2014 (CÚ) (kromě lihu)
20.1. Sociální pojištění záloha za 12/2014
26.1. DPH přiznání a platba daně za 12/2014 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2014 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 12/2014 nebo za 4. čtvrtletí 2014
26.1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2014 (CÚ)
26.1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2014

 

Únor 2015

2.2. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2014
2.2. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitostí na rok 2015
2.2. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2014
2.2. DPH oznámení změny zdaňovacího období
2.2. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2015.
9.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2015
9.2. Spotřební daně platba daně za 12/2014 (CÚ) (kromě lihu)
16.2. Oznamovací povinnost Oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2014.
    Odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2014.
 
 

Březen 2015

20.2. Sociální pojištění záloha za 1/2015
25.2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2015 (CÚ)
25.2. DPH přiznání a platba daně za 1/2015 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 1/2015
25.2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 1/2015
   
2.3. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 1/2015
    formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2014
    (v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.)
9.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2015
12.3. Spotřební daně platba daně za 1/2015 (CÚ) (kromě lihu)
16.3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
20.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2014
    (pouze při elektronickém podání)
20.3. Sociální pojištění záloha za 2/2015
25.3. DPH přiznání a platba daně za 2/2015 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 2/2015
25.3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2015 (CÚ)
25.3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2015
 
31.3. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2015

 

Duben 2015

1.4. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2014
    formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2014
    Odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín daňového přiznání za rok 2014 na finanční úřad.
8.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2015
9.4. Spotřební daně platba za 2/2015 (CÚ) (kromě lihu)
15.4. Silniční daň záloha za měsíce 1,2,3/ 2015
20.4. Sociální pojištění záloha za 3/2015
27.4. DPH přiznání a platba daně za 3/2015 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí r. 2015 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 3/2015 a 1. čtvrtletí 2015
27.4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2015 (CÚ)
27.4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2015
30.4. Daň z příjmů odvod srážkové daně za měsíc 3/2015
30.4. Sociální pojištění Při zpracování přiznání za rok 2014 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ.
30.4. Zdravotní pojištění Při zpracování přiznání za rok 2014 daň. poradcem předložení plné moci ZP.
30.4. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2015.

 

Květen 2015

4.5. Sociální pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2014, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce.
4.5. Zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2014, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce.
11.5. Spotřební daně platba daně za 3/2015 (CÚ)
11.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2015
12.5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2014 (do 8 dnů od podání přehledu)
12.5. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2014 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.5. Sociální pojištění záloha za 4/2014
25.5. DPH přiznání a platba daně za 4/2015 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 4/2015
25.5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2015 (CÚ)
25.5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2015

 

Červen 2015

1.6. Daň z nemovitých věcí platba daně za rok 2015 do částky 5000 Kč, jinak platba 1/2 daně za rok 2015
1.6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2015
8.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2015
9.6. Spotřební daně platba daně za 4/2015 (CÚ) (kromě lihu)
15.6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí
    pololetní záloha za 1. pololetí
22.6. Sociální pojištění záloha za 5/2015
25.6. DPH přiznání a platba daně za 5/2015 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 5/2015
25.6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2015 (CÚ)
25.6. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2015
 
30.6. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2015

 

Červenec 2015

1.7. Daň z příjmů přiznání a doplatek daně za rok 2014 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá povinnému auditu
8.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2015
10.7. Spotřební daně platba daně za 5/2015 (CÚ) (kromě lihu)
15.7. Silniční daň záloha za měsíce 4,5,6/ 2015
20.7. Sociální pojištění záloha za 6/2015
27.7. DPH přiznání a platba daně za 6/2015 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2015 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 6/2015 a 2. čtvrtletí 2015
27.7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2015 (CÚ)
27.7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2015
31.7. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2015
31.7. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2015.

 

Srpen 2015

3.8. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ - přehled o příjmech a výdajích za r. 2014, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
10.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2015
10.8. Spotřební daně platba daně za 6/2015 (CÚ) (kromě lihu)
11.8. Sociální a zdravotní pojištění OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2014 (do 8 dnů od podání přehledu)
20.8. Sociální pojištění záloha za 7/2015
25.8. DPH přiznání a platba daně za 7/2015 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 7/2015
25.8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2015 (CÚ)
25.8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2015
31.8. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2015
31.8. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně za rok 2015 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší
než 5000 Kč
 

Září 2015

8.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2015
9.9. Spotřební daně platba daně za 7/2015 (CÚ) (kromě lihu)
15.9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3.čtvrtletí
21.9. Sociální pojištění záloha za 8/2015
25.9. DPH přiznání a platba daně za 8/2015 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 8/2015
25.9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2015 (CÚ)
25.9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2015
 
30.9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2015

 

Říjen 2015

8.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2015
12.10. Spotřební daně platba daně za 8/2015 (CÚ) (kromě lihu)
15.10. Silniční daň záloha za měsíce 7,8,9/ 2015
20.10. Sociální pojištění záloha za 9/2015
26.10. DPH přiznání a platba daně za 9/2015 (měsíční plátce)
    přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2015 (čtvrtletní plátce)
    souhrnné hlášení za 9/2015 a 3. čtrvtletí 2015
26.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2015 (CÚ)
26.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu,pevných paliv a elektřiny za 9/2015
 

Listopad 2015

2.11. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
2.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2015
2.11. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí roku 2015.
9.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2015
9.11. Spotřební daně platba daně za 9/2015 (CÚ) (kromě lihu)
20.11. Sociální pojištění záloha za 10/2015
25.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2015 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 10/2015
25.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2015 (CÚ)
25.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2015
30.11. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně za rok 2015 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5000 Kč)
30.11. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2015

 

Prosinec 2015

8.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2015
10.12. Spotřební daně platba daně za 10/2015 (CÚ) (kromě lihu)
15.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4.čtvrtletí
    pololetní záloha za 2. pololetí
15.12. Silniční daň záloha za měsíce 10,11/2015
21.12. Sociální pojištění záloha za 11/2015
28.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2015 (měsíční plátce)
    souhrnné hlášení za 11/2015
28.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2015 (CÚ)
28.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2015
31.12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2015